29.09.2014

Corps de Garde beach


Wymiana z Christine. Widok na plaże Corps de Garde.

Swap with Christine. View of the Corps de Garde beach.


Martynika jest zamorskim departamentem Francji na Karainach.

Martinique is an overseas department of France in the Caribbean.


source: wikipedia & google maps

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz