29.09.2014

Marra Mountains, Sudan


Wymiana z XianSi. Wioska w górach Marra.

Swap with XianSi. A village in the Marra Mountains.


Sudan jest arabska republiką w Dolinie Nilu w północnej Afryce.

Sudan is an Arab republic in the Nile Valley in North Africa.


source:wikipedia & google maps

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz