29.09.2014

French Guiana


Wymiana z Cheryll. Kartka pokazuje wspaniala przyrodę w Gujanie.

Swap with Cheryll. The card shows amazing nature in Guiana.


Gujana francuzka jest zamorskim departamentem Francji w Ameryce Południowej.

Guiana is an overseas department of France in South America.


source: wikipedia & google maps

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz