04.11.2014

Wood grouse/Głuszec zwyczajny


Głuszcze zamieszkują Europę i Azję.

The wood grouse lives in Europe and Asia.


A nice matching stamp.

1 komentarz: