06.11.2014

Teotihuacán


Wymiana z Lando. Kartka przedstawia Teotihuacán jest przedkolumbijskim miastem ok 48km na północny wschód od stolicy kraju. 

Swap with Lando. Teotihuacán is a pre-Columbian city in the Valley of Mexico, 48km northeast of Mexico City.


 Meksyk jest krajem w południowej części kontynentu północnoamerykańskiego, graniczy ze Stanami Zjednoczonymi, Gwatemalą i Belize.

Mexico is a country in south North America, it's bordered by the US, Guatemala and Belize.


1 komentarz: