06.11.2014

Pennsylvania


Kolejna kartka z wielkiej mapkowej wymiany z Denise. Pensylwania jest 6-tym najludniejszym stanem.
Another cards from the big map swap with Denise. Pennsylvania is the 6th most populous state in the US.source: wikipedia

1 komentarz: