14.11.2014

Angkor Thom


Wymiana z Arnoldem, który wysłał mi tę kartkę ze swoich wakacji w Kambodży. Jest to jedno z tych miejsc, które bardzo chciałabym kiedyś odwiedzić.

Swap with Arnold who sent this card from his vacation in Cambodia. It's one of this places which I really want to see someday.


Very nice stamp!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz