13.10.2014

Arabian oryx


Oryks zamieszkuje pustynie i stepy półwyspu Arabskiego, jest to najmniejszy gatunek z pośród wszystkich oryksów.  Charakteryzuje się długimi prostymi rogami oraz ogonem zakończonym 'pędzelkiem'. We wczesnych latach 70-tych gatunek wyginął na wolności, udało się uratować osobniki w zoo i prywatnych rezerwatach, dzięki czemu można było odbudować populacje oryksów i w 1980 wypuścić pierwsze osobniki na wolność. Wymiana z Edwinem.

Oryx is native to desert and steppe areas of the Arabian Peninsula, it's the smallest among all oryxes. It has straight horns and a tufted tail. The Arabian oryx was extinct in the wild by the early 1970's, some animals were saved in zoos and private preserves, the species got reintroduced into the wild in 1980. Swap with Edwin


Bahrajn jest małym wyspiarskim krajem i wybrzeży Zatoki Perskiej.

Bahrain is a small island country situated near the western shores of the Persian Gulf.


1 komentarz: