28.09.2014

Machu Picchu


Wydaje mi się, że jest to najbardziej znane miejsce w Peru, na pewno moje podróżnicze marzenie.

I guess this is the most famous place in Peru, for sure it is my dream travel destination.


1 komentarz: