29.09.2014

Horseshoe Bay


Wymiana z Carol, która pochodzi z Barbadosu, ale mieszka na Bermudach.

Swap with Carol who's originally from Barbados but now lives in Bermuda.


Bermudy są terytorium zależnym Wielkiej Brytanii, wyspy znajdują się na oceanie Atlantyckim. Bermudy są północnym punktem tak zwanego Trójkąta Bermudzkiego.

Bermuda is a British Overseas Territory in the North Atlantic Ocean. The islands are the northernmost point of so-called Bermuda Triangle.


source: wikipedia & google maps

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz