28.09.2014

Greetings from... the chocolate country!


Udało mi się powymieniać na postallowe kartki, ale końca chyba nie widać. Tę otrzymałam na początku lipa w ramach wymiany z Mieke. Dzięki1
I've got a few of these Postallove cards already but it seems that collecting all is a bit challenging. This one I received in June from Mieke. Thanks!


Belgia jest krajem w Europie Zachodnie, jednym z założycieli Unii Europejskiej.
Belgium is a country in Western Europe, one of the founders of the EU.


source: wikipedia & google maps

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz