28.09.2014

Great Bay Beach in Philipsburg


Widok na plażę w stalicy holenderskiej części wyspy Saint Martin. 

View of the beach in the capital of the Dutch part of the island of Saint Martin.


Sint Maarten jest zamorskim terytorium należącym do Holandii.

Sint Maarten is an overseas territory of the Nerherlands.


Kartkę wysłałam na początku czerwca, patrząc na datę stempla pocztowego skrzynka nie była opróżniana poniedziałek-piątek a raczej raz na 2 miesiące ;)

I mailed this card at the beginning of June, seeing the date on the postmark I doubt the mailbox was emptied Mon-Fri, rather once every 2 months ;)

3 komentarze: